1. Dlaczego w ofertach podaje się wydajności maksymalne odpylaczy i co one oznaczają?

  Maksymalne wartości wydajności, lub sprężu oznaczają jedynie teoretyczne wartości parametrów jakie mogą osiągnąć urządzenia, lub nawet tylko wentylatory zamontowane wewnątrz tych urządzeń. W rzeczywistości posługujemy się wartościami nominalnymi – tzn. rzeczywistymi uzyskanymi w połączeniu odpylaczy wraz z instalacją wentylacyjną. Ponieważ ciężko jest znaleźć prawdziwe wartości nominalne wśród producentów urządzeń przyjęło się, aby do porównań stosować wartości maksymalne, aby mieć skalę odniesienia.

 2. Co to jest ciśnienie maksymalne wentylatorów (odpylaczy), jaki ma wpływ na odpylanie?

  Ciśnienie maksymalne wentylatorów jest to wartość siły z jaką wentylator jest w stanie przetłoczyć pewną masę powietrza przez instalacje czy filtry. Jeżeli ciśnienie będzie za małe, to nawet przy odpowiedniej wydajności wentylatora nie będzie miał on siły przetłoczyć wymaganego powietrza przez układ wentylacyjny.

 3. Jak się ma wydajność maksymalna do rzeczywistej wydajności odpylaczy?

  Maksymalna wydajność jest jedynie wartością teoretyczną jaką osiągnie wentylator zamontowany w odpylaczu, gdy nie będzie miał żadnego obciążenia instalacją wentylacyjną, czy wkładami filtracyjnymi. Rzeczywista wydajność to parametr, który odpylacz osiągnie po podłączeniu do sieci wentylacyjnej, zamontowaniu wkładów filtracyjnych, oraz ich ustabilizowaniu pyłowym.

 4. Czy można odpylać proces spawania aluminium bez wyrzucania powietrza na zewnątrz?

  Można – aluminium nie jest szkodliwe, a jedynie w niektórych przypadkach wybuchowe. Wyrzucanie na zewnątrz tego rodzaju pyłów jest sposobem na uniknięcie atmosfery wybuchowej w zakładzie pracy.

 5. Czy można odpylacz proces spawania stali nierdzewnej bez wyrzucania powietrza na zewnątrz?

  Podczas spawania stali nierdzewnej powstają szkodliwe dla zdrowia gazy (NOx) których nie da się w pyłowych urządzeniach zatrzymać, stąd konieczne jest wyrzucanie zanieczyszczeń gazowych na zewnątrz. W takich przypadkach rozwiązaniem jest filtracja chemiczna.

 6. Dlaczego większy wydatek powietrza nie da większego widma ssania (ramię fi160) by ściągało z większej odległości pyły?

  Większy wydatek powietrza dla ramienia odciągowego będzie skutkować większym widmem ssania, lecz wiąże się to w większą energochłonnością całego układu wentylacyjnego (większe moce silników elektrycznych)

 7. Dlaczego odciąg dolny nie sprawdza się na spawalni i szlifierni (wentylacja stanowiskowa)?

  Odciągi dolne ze stołów spawalniczych czy szlifierskich działają w taki sposób, iż odbierają zanieczyszczenia, które do nich dolecą. Podobnie jak okapy, z tym, że okap wisi nad stanowiskiem.

  W procesie spawania powstają pyły i dymy cieplejsze od powietrza i naturalnie unoszą się do góry, stąd jedyna szansa, kiedy zostaną porwane to przy samej płaszczyźnie rusztu odciągowego. Stąd najlepszym rozwiązaniem jest wentylacja stanowiskowa realizowana przez ramię ze ssawą stanowiskową.

  W procesie szlifowania jest inna sytuacja z cząstkami pyłu, ponieważ są one rozrzucane dookoła stanowiska z prędkością wynikającą z ruchu obrotowego tarczy szlifierki. Dlatego należy kierować strumień iskier w kierunku elementu odbierającego powietrze – jest to dość trudne w szlifowaniu przestrzennych elementów, a wręcz niemożliwe w przypadku elementów płaskich np. blach. Stąd w szlifowaniu sprawdza się znacznie lepiej odciąg boczny w postaci ściany wyciągowej.

 8. Dlaczego dodatki antyodpryskowe powodują powstawanie pyłów lepkich przy spawaniu?

  Preparat antyodpryskowy (silspaw) stosowany jest do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi, jego skład wymusza zawartość substancji tłustych, klejących się stąd w procesie spawania, gdy nagrzewa się materiał spawany środek ten paruje łączy się z pyłami i dymami spawalniczymi.

 9. Jakie są różnice między wtyczkami 16 a 36?

  Wtyczki różnią się wymiarami. Przez co mogą przenosić większe obciążenia prądowe.

 10. Kiedy możemy jednoznacznie stwierdzić, że wkład jest do wymiany?

  Jednoznacznie możemy stwierdzić, gdy wkład jest mechanicznie uszkodzony, uległ perforacji, został porwany, itp. a przez urządzenie wydostaje się zanieczyszczenie w miejscu wyrzutu po stronie czystej. Natomiast gdy wkład jest cały jego zużycie wizualnie jest ciężko określić, ponieważ oblepiony jest przeważnie warstwą pyłu co jest zjawiskiem najbardziej naturalnym. Niektóre urządzenia posiadają specjalne wskaźniki informujące użytkownika o konieczności wymiany wkładu na nowy (np. BASIC), jeżeli urządzenie takowego nie posiada można zmierzyć wydajność specjalnym urządzeniem (Anemometrem), na podstawie którego określamy jaka jest wydajność, a następnie porównujemy z wydajnością założoną przez producenta.

 11. Jak często się wkłady wymienia i od czego to zależy (od razu dotyczy pytania 4 o „żywotności” wkładu)?

  Wiele czynników wpływaj na „żywotność” wkładu filtracyjnego oraz częstotliwości jego zmiany, na przykład:

  - Jaki to proces technologiczny (spawanie, szlifowanie, ciecie plazmą itp.)
  - Natężenia pracy pracownika lub maszyny, przy którym pracuje urządzenie z wkładem filtracyjnym (spawanie punktowe lub stałe obciążenie pyłowe)
  - Typ i rodzaj urządzenia lub materiałów które powodują powstania pyłów (spawanie drutem proszkowym lub elektrodą, szlifierka kątowa lub szlifierka stanowiskowa itp.)
  - Rozrachunkowy przepływ powietrza na 1 m filtra
  - Materiał wkładu filtracyjnego


  Dlatego ciężko jednoznacznie określić regularność zmiany wkładu filtracyjnego

 12. Co mogę zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym.

  Należy go zutylizować poprzez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

 13. Czy nie możemy odbierać wkładów

  Nie możemy.

 14. Co z gazami spawalniczymi?

  Przy procesach spawalniczych powstają takie gazy jak: tlenek węgla oraz tlenki azotu, oraz ozon. One mogą być usunięte lub przez filtr węglowy, lub przez wentylację ogólną, która wyrzuca rozrachunkową ilość zabrudzonego powietrza i doprowadza świeże powietrze, co skutkuje obniżeniem poziomu NDS.

 15. Czy możemy filtrować gazy?

  Gaz przez samą swą naturę nie zostanie zatrzymany na filtrze patronowym. Stąd odpowiedź brzmi –nie.

 16. Czy odpylamy cząsteczki respirabilne?

  Tak. Średnia wartość średnic cząstek respirabilnych wynosi 0,3-3,5 µm z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 ± 0,1. W urządzeniach CleanAir stanowiskowych oraz stacjonarnych stosujemy filtry klasy H10-H13. Filtry patronowe usuwają pyły, których wielkości zaczynają się od 0,2um. Klasa filtru pokazuje jego skuteczność, która wynosi w prawie ≥ 99,95 %

 17. Jaką dostanę gwarancje, że wkład filtracyjny nie zapali się (Kiedy może się zapalić filtr?)

  Wkład filtracyjny może zapalić się w wypadku trafiania na jego powierzchnie iskry powstające z procesów przemysłowych lub przy nieprzestrzeganiu norm BHP (palenie papierosów stanowisku pracy), lub przy przekroczeniu max. poziomu koncentracji pyłów wybuchowych.

  Produkowane w przemyśle wkłady filtracyjne nie są niepalne, cecha odporną na ogień jest niepodtrzymujące płomienia. Bardzo ważną rzeczą jest fakt, iż to nie tylko materiał filtracyjny ulega zapłonowi, a rzeczywiści i to w pierwszej kolejności pył filtrowany, który osadza się na filtrach – on również bardzo skutecznie podtrzymuje płomień.

  Stąd stosowanie niepalnych materiałów na wkłady filtracyjne może mijać się z celem.

  Istnieje szereg zabezpieczeń mechanicznych, konstrukcyjnych powodujących zmniejszenie stopnia ryzyka zapalenia się wkładu filtracyjnego, a przez co całego urządzenia.

 18. Jaką skuteczność ma wkład węglowy i co on daje

  Skuteczność filtru węglowego zależy od wielu faktorów:

  - Typ zastosowanego węgla
  - Czas kontaktu węgla aktywnego z oczyszczanym powietrza
  - Stężenie usuwanych związków
  - Wilgotność
  - Temperatura

  Ogólnie można przyjąć, że 90% związków organicznych może zostać zaadsorbowana przez węgiel aktywny.

  Co on daje?

  Gazy spawalnicze mogą być przefiltrowane przez filtr węglowy (po uprzedniej filtracji na filtrze patronowym), który ma właściwości absorpcyjne. Taka wentylacja działać może na zasadzie recyrkulacji (co nie wyklucza uzupełnienia minimalnej ilości świeżego powietrza pobieranego z ziewacz, które wynosi 10-30 % od całkowitej ilości powietrza na recyrkulację)

 19. Co zrobić, aby nie zrobić podciśnienia w pomieszczeniu

  Podciśnienie w pomieszczeniu oznacza te ze ilość powietrza wywiewanego jest większa niż ilość powietrza nawiewanego. Dlatego jest obliczany bilans powietrza wentylacyjnego, w którym ilość powietrza nawiewanego jest równa ilości powietrza usuwanego z pomieszczenia. W takim pomieszczeniu, nie ma ani nadciśnienia, ani podciśnienia.

 20. Jak działa filtr? (chodzi o przepływ powietrza)  Zanieczyszczone powietrze trafia do komory rozprężnej (2) gdzie cięższe frakcje opadają bezpośrednio do hoboka, po czym następuje filtracja w komorze filtrów (3), pył osadza się na wkładach filtracyjnych i opada na dół do hoboka - zostaje strząśnięty impulsem sprzężonego powietrza, następnie przefiltrowane powietrze (4) trafia do wentylatora (5), gdzie po przejściu przez tłumik trafia na zewnątrz.

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze strony oznacza akceptację przechowywania po stronie przeglądarki plików cookie.
Akceptuję. Zamknij tą wiadomość.