[ Akademia Czystego Powietrza CleanAir ]

Zapoznaj się z Akademią Czystego Powietrza

Jeżeli:

  • masz problem z zapyleniem hali, stanowiska pracy,
  • szukasz rozwiazań jak poradzić sobie z dymami i pyłami,
  • chcesz pracowac bez dymów i pyłów,
  • przygotowujesz nowe odciagi spawalnicze,
  • modernizujesz stanowiska pracy,
  • organizujesz nowe stanowiska pracy,
  • planujesz inwestycję,

– zapraszamy do konsultacji.

KALKUKATOR OSZCZĘDNOŚCI

ile zyskasz
wdrażając system CleanAir?

[ FAQ ]

Artykuły

  • 1
  • 2
[ FAQ ]

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego w ofertach podaje się wydajności maksymalne odpylaczy i co one oznaczają?

Maksymalne wartości wydajności lub sprężu oznaczają jedynie teoretyczne wartości parametrów jakie mogą osiągnąć urządzenia lub wentylatory zamontowane wewnątrz tych urządzeń. W rzeczywistości posługujemy się wartościami nominalnymi tzn. rzeczywistymi, uzyskanymi w połączeniu odpylaczy wraz z instalacją wentylacyjną. Ponieważ trudno jest znaleźć prawdziwe wartości nominalne, aby mieć skalę odniesienia, producenci urządzeń przyjęli podawanie wartości maksymalnych, .

Jak działa urządzenie filtracyjne?

Na przykładzie CleanAir 4000/6000/8000:

Zanieczyszczone powietrze (1), trafia do komory rozprężnej (2), gdzie cięższe frakcje opadają bezpośrednio do hoboka, po czym następuje filtracja w komorze filtrów (3), pył osadza się na wkładach filtracyjnych i opada na dół do hoboka - zostaje strząśnięty impulsem sprzężonego powietrza, następnie przefiltrowane powietrze (4) trafia do wentylatora (5), gdzie po przejściu przez tłumik trafia na zewnątrz.

Co to jest ciśnienie maksymalne wentylatorów i jaki ma wpływ na odpylanie?

Ciśnienie maksymalne wentylatorów to wartość siły z jaką wentylator jest w stanie przetłoczyć pewną masę powietrza przez instalacje lub filtry. Jeżeli ciśnienie będzie za małe, to nawet przy odpowiedniej wydajności wentylatora nie będzie on w stanie przetłoczyć wymaganej ilości powietrza przez układ wentylacyjny.

Jak się ma wydajność maksymalna do rzeczywistej wydajności odpylaczy?

Maksymalna wydajność jest jedynie wartością teoretyczną jaką osiągnie wentylator zamontowany w odpylaczu (bez obciążenia instalacją wentylacyjną lub wkładami filtracyjnymi). Rzeczywista wydajność to parametr, który odpylacz osiągnie po podłączeniu do sieci wentylacyjnej, zamontowaniu wkładów filtracyjnych oraz ich ustabilizowaniu pyłowym.

Czy można odpylać proces spawania aluminium bez wyrzucania powietrza na zewnątrz?

Można – aluminium nie jest szkodliwe, a jedynie w niektórych przypadkach wybuchowe. Wyrzucanie na zewnątrz tego rodzaju pyłów jest sposobem na uniknięcie atmosfery wybuchowej w zakładzie pracy.

Czy można odpylać proces spawania stali nierdzewnej bez wyrzucania powietrza na zewnątrz?

Podczas spawania stali nierdzewnej powstają szkodliwe dla zdrowia gazy (NOx), których nie da się zatrzymać w  urządzeniach filtrowentylacyjnych. Dlatego konieczne jest przekierowanie takich zanieczyszczeń gazowych na zewnątrz. W takich przypadkach rozwiązaniem jest filtracja chemiczna.

Dlaczego większy wydatek powietrza nie spowoduje, że ramię odciągowe zassie pyły z większej odległości?

Większy wydatek powietrza dla ramienia odciągowego będzie skutkować większym widmem ssania, lecz wiąże się to w większą energochłonnością całego układu wentylacyjnego (większe moce silników elektrycznych).

Dlaczego odciąg dolny nie sprawdza się na spawalni i szlifierni (wentylacja stanowiskowa)?

W procesie spawania powstają pyły i dymy cieplejsze od powietrza (naturalnie unoszą się do góry), a ich zassanie jest możliwe przy samej płaszczyźnie rusztu odciągowego. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wentylacja stanowiskowa realizowana przez ramię ze ssawką.

W procesie szlifowania cząstki pyłu są rozrzucane dookoła stanowiska z prędkością wynikającą z ruchu obrotowego tarczy szlifierki. Dlatego należy kierować strumień iskier w kierunku elementu odbierającego – jest to dość trudne przy szlifowaniu elementów przestrzennych, a wręcz niemożliwe w przypadku elementów płaskich np. blach. Dlatego przy szlifowaniu znacznie lepiej sprawdza się odciąg boczny w postaci ściany wyciągowej.

Kiedy możemy jednoznacznie stwierdzić, że wkład filtracyjny jest do wymiany?

Wkład filtracyjny jest jednoznacznie do wymiany, gdy jest mechanicznie uszkodzony, uległ perforacji, został porwany, a przez urządzenie wydostaje się zanieczyszczenie w miejscu wyrzutu (po stronie czystej).

Gdy wkład jest cały, trudno jest określić wizualnie jego zużycie, ponieważ przeważnie pokryty jest warstwą pyłu. Niektóre urządzenia komunikują użytkownika o konieczności wymiany wkładu na nowy (np. CleanAir BASIC). Jeżeli urządzenie takiego komunikatora nie posiada, można zmierzyć wydajność anemometrem. Na podstawie pomiaru, określamy jaka jest wydajność urządzenia, a następnie porównujemy z wydajnością założoną przez producenta.

Jak często wymienia się wkłady filtracyjne i od czego zależy „żywotność" wkładu?

Na „żywotność” wkładu filtracyjnego oraz częstotliwości jego wymiany wpływa wiele czynników:

- obsługiwany proces technologiczny (spawanie, szlifowanie, ciecie plazmą itp.),
- natężenie pracy pracownika lub maszyny, przy którym pracuje urządzenie z wkładem filtracyjnym (spawanie punktowe lub stałe obciążenie pyłowe),
- typ pracującego urządzenia i rodzaj materiałów, które powodują powstanie pyłów (spawanie drutem proszkowym lub elektrodą, szlifierka kątowa lub szlifierka stanowiskowa itp.),
- rozrachunkowy przepływ powietrza na 1m filtra,
- materiał wkładu filtracyjnego.

Z powodu tylu zmiennych, trudno jest jednoznacznie określić regularność zmiany wkładu filtracyjnego.

Co zrobić ze zużytym wkładem filtracyjnym?

Należy go zutylizować. Utylizacją zajmują się specjalistyczne firmy.

Czy odbieramy zużyte wkłady filtracyjne?

Nie odbieramy zużytych filtrów.

Co z gazami spawalniczymi?

Przy procesach spawalniczych powstają takie gazy jak tlenek węgla, azotu oraz ozon. Mogą być one usunięte przez filtr węglowy lub przez wentylację ogólną, co skutkuje obniżeniem poziomu NDS.