Czyste powietrze w środowisku pracy

Ochrona zdrowia i czyste powietrze w środowisku pracy jest bardzo istotnym czynnikiem – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. W powietrzu otaczającym człowieka w przemysłowych pomieszczeniach pracowniczych (np. produkcyjnych, usługowych, biurowych), można wykryć zawieszone cząsteczki pyłów i dymów spawalniczych lub ślusarskich o wysokim potencjale negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Emisja pyłów i dymów powstających w […]

Filtrowentylacja i oszczędności na ogrzewaniu

Każdy przedsiębiorca inwestujący w system filtrowentylacyjny CleanAir może oszczędzać na ogrzewaniu. Jak to zrobić? Prawa fizyki w naturalny i sprawdzony sposób od lat są najlepszymi rozwiązaniami dla przemysłu. W CleanAir nie walczymy z prawami fizyki, lecz współdziałamy z nimi na rzecz wszystkich zainteresowanych naszymi rozwiązaniami. Kiedy za oknami kończy się okres grzewczy i stajemy przed […]

Filtracja spawalni zrobotyzowanej

Niezależnie od tego, jaki proces odbywa się na hali spawalniczej (zrobotyzowany lub ręczny) filtrowentylacja takiej hali jest wymagana ze względu na normy BHP oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. W przypadku wykorzystania robotów, dymy i pyły powstające przy spawaniu negatywnie wpływają na zdrowie operatora procesu oraz na zdrowie ludzi, którzy przebywają w tym pomieszczeniu. […]

Filtrowentylacja – obliczmy korzyści energetyczne

Stosowanie filtrowentylacji spawalniczej w wentylacji stanowiskowej, ogólnej czy w systemach wyporowych push-pull przy recyrkulacji powietrza po jego filtracji, daje ogromne oszczędności energii. Brak potrzeby ogrzewania powietrza cyrkulującego w hali to olbrzymia korzyść energetyczna w stosunku do systemów wywiewu powietrza zużytego oraz nawiewu powietrza świeżego z jego grzaniem. Oszczędności energetyczne wynikające z zastosowania urządzeń filtrowentylacyjnych o […]

Jak hałas wpływa na wydajność pracy w naszym przedsiębiorstwie?

Natężenie dźwięku w przedsiębiorstwie i na stanowisku pracy ma ogromny wpływ na jakość i wydajność pracy. Przygotowując wyposażenie np. hali spawalniczej, warto zadać sobie pytania dotyczące natężania dźwięku na stanowiskach pracy. Jakie natężenie dźwięku jesteśmy w stanie tolerować przez 8 godzin naszej pracy bez ryzyka uszkodzenia słuchu? Czy znamy określoną granicę maksymalnego, bezpiecznego natężenia dźwięku? […]

Filtrowentylacja przemysłowa – stanowiska, odciągi spawalnicze, instalacja wyporowa push-pull

Utrzymanie odpowiednich warunków pracy na halach produkcyjnych stało się ważnym zagadnieniem nie tylko w świetle przepisów i uregulowań prawnych. Coraz większe trudności ze znalezieniem i pozyskaniem wykwalifikowanej kadry, które stawiają wyższe wymagania stanowiskom pracy to nowe wyzwanie dla pracodawców. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wyposażanie hal produkcyjnych w systemy wentylacji i […]

Wentylacja spawalni – wymagania i podstawy prawne

Wymagania jakie stawiane są przy pracach obejmujących spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali oraz tworzyw termoplastycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U. nr 40 poz.470. Wspomniane rozporządzenie mówi, iż pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla […]

Stanowiskowe urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir

Urządzenia filtrowentylacyjne stosowane są w przemyśle metalurgicznym, głównie przy spawaniu i szlifowaniu oraz w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, przy przesypywaniu materiałów sypkich oraz przy obróbce tworzyw sztucznych. Przeznaczone są do odciągania zapylonego powietrza i jego oczyszczania z pyłów suchych, nieklejących, nieagresywnych chemicznie i niewybuchowych. Jednostanowiskowe, mobilne urządzenie filtrowentylacyjne CleanAir 1000, N=1,1kW, V=1.000m3/h, w wykonaniu wewnętrznym. […]