Czyste powietrze w środowisku pracy

Przyglądając się zagadnieniom związanym z czystym powietrzem w środowisku pracy, nie ma się dziś wątpliwości, że ochrona zdrowia w miejscu pracy jest bardzo istotnym czynnikiem – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. W powietrzu otaczającym człowieka w pomieszczeniach, w których pracuje (np. produkcyjnych, usługowych, biurowych), można stwierdzić zawieszone cząsteczki dymów spawalniczych o potencjale negatywnego wpływu […]

Filtrowentylacja i oszczędność ogrzewania

Każdy przedsiębiorca może oszczędzać na ogrzewaniu. Jak to zrobić? Bardzo często ignorujemy prawa fizyki, które w naturalny i sprawdzony sposób od lat są najlepszymi rozwiązaniami dla przemysłu. W CleanAir nie walczymy z prawami fizyki lecz współdziałamy z nimi na rzecz wszystkich przedsiębiorców. Kiedy za oknami kończy się okres grzewczy i stajemy przed opłaceniem faktur za […]

Filtracja spawalni zrobotyzowanej

Niezależnie od tego, jaki proces odbywa się na hali spawalniczej (zrobotyzowany lub ręczny) filtrowentylacja takiej hali jest wymagana ze względu na normy BHP oraz według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. W przypadku wykorzystania robotów, dymy i pyły powstające przy spawaniu negatywnie wpływają na zdrowie operatora tego procesu oraz na zdrowie ludzi, którzy przebywają w […]

Filtrowentylacja – korzyści energetyczne

Stosowanie filtrowentylacji spawalniczej w wentylacji stanowiskowej, ogólnej czy w systemach wyporowych push-pull przy recyrkulacji powietrza po jego filtracji w stosunku do systemów wywiewu powietrza zużytego oraz nawiewu powietrza świeżego z jego grzaniem daje ogromne oszczędności energii ze względu na brak potrzeby ogrzewania powietrza cyrkulującego w hali. Oszczędności energetyczne wynikające z zastosowania urządzeń filtrowentylacyjnych o przykładowych […]

Jak hałas wpływa na wydajność pracy w naszym przedsiębiorstwie?

Kiedy przygotowujemy wyposażenie np. hali spawalniczej, warto również zadawać pytania dotyczące natężania dźwięku. Na pewno odnajdą Państwo tutaj trudne pytania jak i ciekawe odpowiedzi na zagadnienie „Co hałas kryje przed nami”? Czy zadawali sobie Państwo kiedykolwiek pytanie jakie natężenie dźwięku jesteśmy w stanie tolerować przez 8 godzin naszej pracy bez ryzyka uszkodzenia słuchu? Znamy ściśle […]

Filtrowentylacja przemysłowa, część 2 – odciągi spawalnicze, instalacja wyporowa push-pull

Jak zostało to opisane w poprzednim artykule pod tytułem „Filtrowentylacja stanowiskowa – konieczność czy opłacalna inwestycja” najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem eliminacji zanieczyszczeń jest odciąganie ich z miejsca powstawania. Niestety coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami gdzie tak precyzyjne dojście do miejsca emisji jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dzieje się tak z różnych powodów […]

Filtrowentylacja stanowiskowa, część 1 – konieczność czy opłacalna inwestycja

Utrzymanie odpowiednich warunków pracy na halach produkcyjnych stało się ważnym zagadnieniem nie tylko w świetle przepisów  i uregulowań prawnych. To czego nikt wcześniej się nie spodziewał to coraz większych trudności ze znalezieniem i pozyskaniem wykwalifikowanej kadry stawiającej coraz to wyższe  wymagania stanowiskom pracy. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wyposażanie hal produkcyjnych […]

Wentylacja spawalni – podstawy prawne i wymagania

Wymagania jakie stawiane są przy pracach spawalniczych obejmujących spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali oraz tworzyw termoplastycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U. nr 40 poz.470. W przywołanym rozporządzeniu określone jest, że pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie […]

Stanowiskowe urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir

Jednostanowiskowe, mobilne urządzenie filtrowentylacyjne CleanAir 1000, N=1,1kW, V=1.000m3/h, w wykonaniu wewnętrznym. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system oczyszczania wkładu filtracyjnego, Dwustanowiskowe, mobilne urządzenie filtrowentylacyjne CleanAir 2000, N=2,2kW, V=2.000m3/h, w wykonaniu wewnętrznym. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system oczyszczania wkładu filtracyjnego, Jednostanowiskowe, mobilne urządzenie filtrowentylacyjne CleanAir Basic, N=0,55Kw, V=900m3/h, w wykonaniu wewnętrznym. Urządzenie w standardzie jest […]

Stacjonarne urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir

Stacjonarne filtry patronowe CleanAir-4000, 6000 i 8000 w wykonaniu wewnętrznym przeznaczone są do odciągania zapylonego powietrza i do jego oczyszczania z pyłów suchych, nieklejących, nieagresywnych chemicznie i niewybuchowych. Zastosowanie:  w przemyśle metalurgicznym głównie przy spawaniu, szlifowaniu, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i innych przy przesypywaniu materiałów sypkich oraz przy obróbce tworzyw sztucznych. Głównymi elementami filtrującymi […]