Cleanse 3000 filtrowentylacja odciąg spawalniczy

Cleanse 3000

Stosowane przy procesach:

 • szlifowanie,
 • cięcie termiczne i mechaniczne,
 • spawanie,
 • przesypywanie,
 • obróbka tworzyw sztucznych,
 • inne uciążliwe procesy przemysłowe wymagające oczyszczania powietrza z pyłów suchych, nieklejących, chemicznie nieagresywnych i niewybuchowych.

Urządzenie przeznaczone jest do odciągu i oczyszczania powietrza z pyłów suchych, nieklejących, nieagresywnych chemicznie i niewybuchowych. Może być stosowane do ochrony kilku stanowisk pracy (wentylacja stanowiskowa). Głównymi elementami filtrującymi są wkłady patronowe oczyszczane automatycznie impulsem sprężonego powietrza. Separacji wstępnej dokonuje układ multicyklonowy. Dzięki wysokiej skuteczności filtracji (99,9%) oczyszczone powietrze może recyrkulować w pomieszczeniach (powietrze jest wyrzucane z urządzenia w czterech kierunkach króćcami o średnicy 315 mm).

Urządzenia charakteryzuje podział na cztery sekcje:

 1. sekcja wentylatora
  • wentylator i filtr policyjny (pełniący rolę tłumika)
 2. sekcja zbiornika powietrza
  • zbiornik powietrza 70 l
  • 3 elektrozawory (1,5 cala)
 3. sekcja filtrów
  • komora z multicyklonami
  • 3 filtry patronowe
 4. sekcja hoboka
  • komora zsypowa
  • pojemniki na pył (2 x 50 l.)

Ergonomia:

 • konstrukcja modułowa
 • łatwy montaż i podłączenie,
 • regulacja wydajności – falownik
 • łatwe w opróżnianiu pojemniki na pył

Stopnie filtracji:

 • komora multicyklonowa
 • filtry patronowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • niski poziom natężenia dźwięku
 • filtracja pyłów: 99,9%
 • komora multicyklonowa
 • zabezpieczenie przed skokami napięcia

Uwaga!

 • nie stosować do filtracji związków agresywnych chemicznie i wybuchowych
 • nie stosować do filtracji powietrza z pyłów mokrych i klejących
 • maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza: 60°C.

Dane techniczne

Cleanse 3000 dane tech_

Charakterystyka przepływu

Cleanse 3000 charakt. przeplywu