architect:
David Oswald
client:
OceanThemes
Terms:
6 month
project type:
Interior Design
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020

Hala produkcyjna o wymiarach 61x28 m

Wysokość średnia H = 5,8 m.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie wentylacji w strefie spawalniczej, 28×28 m.

Zanieczyszczenia które powstają przy procesie spawania wyciągane oraz odfiltrowane przez dwa urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir 8000, które pracują na zasadzie recyrkulacji powietrza. System wentylacji wyposażony w 24 kanały odciągowe KWO-160 oraz w 8 nawiewników przemysłowych NP2-180. Transport powietrza odbywa się kanałami wentylacyjnymi typu Spiro.