Filtracja spawalni zrobotyzowanej

Niezależnie od tego, jaki proces odbywa się na hali spawalniczej (zrobotyzowany lub ręczny) filtrowentylacja takiej hali jest wymagana ze względu na normy BHP oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ.
W przypadku wykorzystania robotów, dymy i pyły powstające przy spawaniu negatywnie wpływają na zdrowie operatora procesu oraz na zdrowie ludzi, którzy przebywają w tym pomieszczeniu. Emisje powstające przy spawaniu są bardzo niebezpiecznie i mogą spowodować u pracowników poważne choroby.
Na podstawie prac badawczych prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa opracowano następujące zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników przy procesach spawania metali:

  • projektując technologię spawania należy uwzględnić wpływ poszczególnych parametrów i warunków prowadzenia procesu na emisję substancji chemicznych i pyłu do środowiska pracy,
  • projektowanie technologii oraz stosowanie spawania w przemyśle powinno łączyć się z optymalizacją technologiczną procesów produkcji w aspekcie ograniczania emisji zanieczyszczeń,
  • wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić z wykorzystaniem skutecznych systemów wentylacji miejscowej i wentylacji ogólnej. Wentylację miejscową należy dobierać uwzględniając warunki prowadzenia procesu spawania i procesów pokrewnych, w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu dużymi stężeniami zanieczyszczeń (takich jak: przestrzenie ograniczone i zamknięte) należy szczególnie dbać o zastosowanie skutecznej wentylacji.

Zanieczyszczenia powstające w procesie spawania (bez uwzględnienia systemu filtrowentylacji) zostają w środku hali, unoszą się podczas procesu spawania a po jego zakończeniu – opadają na dół. Skutkiem tego jest brudna hala, obniżona jakość produkcji oraz zapylanie samego robota spawalniczego.
Prawidłowym rozrachunkiem ilości powietrza do filtrowentylacji są obliczenia techniczne biorące pod uwagę ilości powstających zanieczyszczeń w stosunku do procesu spawania. Robimy to za pomocą bazy danych, która powstała w Instytucie Spawalnictwa. Baza ta zawiera charakterystykę procesów spawania i materiałów dodatkowych pod względem wielkości i rodzaju emisji zanieczyszczeń.
Jako system filtrowentylacji spawalni oferujemy urządzenia stacjonarne CleanAir + KWO-160. Układ KWO-160 zależy od gabarytów robota spawalniczego, a konkretnie od wielkości stołu lub miejsca spawania.