Czyste powietrze w środowisku pracy

Ochrona zdrowia i czyste powietrze w środowisku pracy jest bardzo istotnym czynnikiem – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

W powietrzu otaczającym człowieka w przemysłowych pomieszczeniach pracowniczych (np. produkcyjnych, usługowych, biurowych), można wykryć zawieszone cząsteczki pyłów i dymów spawalniczych lub ślusarskich o wysokim potencjale negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Emisja pyłów i dymów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Pyły i dymy mogą powodować uszkodzenia lub choroby oczu, podrażnienia naskórka, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę płuc, nowotwory gardła, krtani lub płuc; mogą być również przyczyną astmy, chorób alergicznych itp.

W myśl kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jest o tym mowa w następujących artykułach:
Art. 207. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Art. 227. §1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.
Również przepisy dyrektywy 89/391 mówią, iż podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników poprzez zapobieganie ryzyku zawodowemu.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest ocena zagrożeń wywołanych przez pyły i dymy spawalnicze w środowisku pracy. W Polsce do takiej oceny wykorzystuje się dwa rodzaje pomiarów: pomiar stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w otoczeniu człowieka (pył całkowity) oraz pomiar stężenia pyłu osadzającego się w pęcherzykach płucnych (pył respirabilny).

Nasze urządzenia ssąco-filtrujące CleanAir są przeznaczone do filtracji pyłów i dymów z powietrza przy różnych procesach przemysłowych (np. spawanie, szlifowanie, polerowanie, przesypywanie i inne). W urządzeniach stosujemy najwyższej klasy materiały filtracyjne o skuteczności filtracji powietrza na poziomie 99,98%. Filtry patronowe w które wyposażyliśmy nasze urządzenia, są do nich specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, co gwarantuje czyste powietrze w miejscu pracy i niezawodną funkcjonalność naszych urządzeń. Jakiej wielkości są pyły odpylane w urządzeniach CleanAir i jakie pyły mają największe znaczenie dla naszego zdrowia.

Najbardziej niebezpieczne są bardzo małe cząstki frakcji pyłów i dymów spawalniczych, których wielkość umożliwia przeniknięcie do obszaru wymiany gazowej. Taki pył spawalniczy, zwany pyłem respirabilnym jest odpowiedzialny za rozwój pylicy płuc, większości nowotworów oraz zapalenia pęcherzyków płucnych. Należy zaznaczyć, że także pył nierespirabilny (osadzający się w obrębie górnych dróg oddechowych i w obszarze tchawiczno-oskrzelowym) nie może być traktowany jako obojętna biologicznie część składowa aerozolu. Część nierespirabilna pyłu, upośledzając mechanizm eliminacji pyłu z organizmu w wyniku niszczenia nabłonka migawkowego (przewlekłe nieżyty oskrzeli), powoduje, że wnikanie pyłu do obszaru pęcherzykowego staje się łatwiejsze.

Materiały filtracyjne, które wykorzystujemy w urządzeniach ssąco-filtrujących CleanAir, cechuje 99,98% skuteczność filtracji cząstek od 0,2 µm. Każdy pracodawca powinien zdać sobie sprawę z tego, że właśnie takie parametry zapewniają mniej zwolnień lekarskich oraz zmniejszenie częstości występowania chorób zawodowych wśród pracowników. Zapraszamy na konsultacje z naszymi ekspertami > kontakt.