CleanAir BagBox 1000

BagBox 1000

Stosowane przy procesach:

 • szlifowanie,
 • polerowanie,
 • cięcie mechaniczne,
 • przesypywanie,
 • piaskowanie,
 • inne uciążliwe procesy przemysłowe wymagające oczyszczania powietrza z pyłów suchych, nieklejących, chemicznie nieagresywnych i niewybuchowych.

Urządzenia typu BagBox stosowane są do ochrony stanowisk pracy (wentylacja stanowiskowa). Dzięki wysokiej skuteczności filtracji, oczyszczone powietrze może recyrkulować w pomieszczeniach.
BagBox 1000 standardowo występuje w połączeniu z jednostką wyciągową wyposażoną w wentylator EcoFlow 1000. Współpracuje również z innymi wyciągami średniociśnieniowymi lub transportowymi. Jednostka wyposażona jest w układ wkładów filtracyjnych (osiem filtrów workowych) oraz system ich oczyszczania (impuls sprężonego powietrza).
Urządzenie BagBox nie posiada sterownika elektrycznego – sterowanie wentylatorem i elektrozaworami jest realizowane przez układ wyciągowy.
Modularna konstrukcja urządzenia pozwala na zwiększenie wydajności systemu i łączenie jednostek np. w 3-4 moduły. Systemy wielomodułowe współpracują z wydajnymi, odpowiednio silniejszymi jednostkami wyciągowymi, wyposażonymi w wentylatory EcoFlow 2000, 4000, 6000 lub 8000.
Istnieje możliwość wykonania urządzenia z innymi wkładami filtracyjnymi i/lub fabryczne wyposażonie urządzenia w moduł wentylatora oraz sterownik. Urządzenia typu BagBox 1000 wykonujemy również w wersji wzmocnionej pod względem wymogów temperaturowych (do 120°C).

Ergonomia:
 • konstrukcja modułowa
 • łatwy w opróżnianiu pojemnik na pył
Bezpieczeństwo i higiena pracy:
 • niski poziom natężenia dźwięku
 • wysoki poziom filtracji pyłów
Filtracja:
 • filtry workowe (poliester)
Uwaga!
 • maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza: 60°C.
 • Dane techniczne