Filtrowentylacja przemysłowa, część 2 – odciągi spawalnicze, instalacja wyporowa push-pull

Jak zostało to opisane w poprzednim artykule pod tytułem „Filtrowentylacja stanowiskowa – konieczność czy opłacalna inwestycja” najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem eliminacji zanieczyszczeń jest odciąganie ich z miejsca powstawania. Niestety coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami gdzie tak precyzyjne dojście do miejsca emisji jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dzieje się tak z różnych powodów o których opowiemy sobie w tym i następnych artykułach. Jako pierwszym, zajmiemy się sytuacją gdzie mamy do czynienie z elementami o dużych przestrzennych gabarytach. Takie gabaryty powodują to, że niemożliwym staje się podejście nawet długim i skomplikowanym w swojej konstrukcji ramieniem o dużym zasięgu. Z pomocą tutaj przychodzą wyciągi podciśnieniowe w uchwycie, ale te ze względu na swoją masę i rozmiar są używane niechętnie.
Racjonalnym i w dużej mierze uzasadnionym rozwiązaniem tego problemu staje się zastosowanie wentylacji wyporowej push-pull.  W tego typu instalacji kluczowe jest nie tylko ustawienie odbiorników zanieczyszczeń ale nawet ważniejszym staje się umiejscowienie nawiewników, tzw. nawiewników wyporowych.

To właśnie ich zadaniem jest usunięcie pyłu z miejsca emisji i pracy pracownika zanim jeszcze opadną one na ziemię. System taki w sposób naturalny, zgodny z prawami fizyki  nie dopuszcza do kumulacji pyłów i dymów w miejscu spawania poprzez unoszenie go do góry gdzie jest również w sposób naturalny rozrzedzany i odciągany.
Dzieje się tak poprzez wykorzystanie temperatury spawania, która to jak wiemy powoduje rozgrzanie powietrza, a to z kolei w sposób naturalny unosi się ku górze powodując porywanie zanieczyszczeń które na odpowiedniej wysokości są zasysane przez część instalacji filtrowentylacyjnej. Ta z kolei odprowadza je do filtrów gdzie oddzielany jest pył i dym, a czyste powietrze powraca do wspomnianych wcześniej nawiewników.

W tym momencie należy wspomnieć o korzyści płynącej z zastosowania tego typu rozwiązań w postaci oszczędności ciepła w okresie zimowym.
Jak zaprojektować taką instalację, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania – zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami w naszej Akademii. Zapraszamy również zainteresowanych tego typu rozwiązaniami do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.