Filtrowentylacja przemysłowa – stanowiska, odciągi spawalnicze, instalacja wyporowa push-pull

Utrzymanie odpowiednich warunków pracy na halach produkcyjnych stało się ważnym zagadnieniem nie tylko w świetle przepisów i uregulowań prawnych. Coraz większe trudności ze znalezieniem i pozyskaniem wykwalifikowanej kadry, które stawiają wyższe wymagania stanowiskom pracy to nowe wyzwanie dla pracodawców. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wyposażanie hal produkcyjnych w systemy wentylacji i filtracji pyłów przemysłowych oraz innego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak: dymy spawalnicze, pyły powstające w wyniku szlifowania, spawania i innych uciążliwych procesach przemysłowych.

Przyglądając się problemowi zanieczyszczeń stanowisk pracy, trzeba zapoznać się z jego specyfikacją w danym miejscu. Należy pamiętać, że to samo stanowisko dla  dwóch zakładów pracy o tej samej produkcji, może mieć inną specyfikę. Najczęściej jest to wynikiem zastosowanego procesu produkcji, a czasem jest wypadkową nawyków i przyzwyczajeń poszczególnych pracowników. Najskuteczniejszym sposobem eliminacji większości zanieczyszczeń jest ich bezpośrednie odciąganie z miejsca ich powstawania. Dokonuje się tego najczęściej przy pomocy ssawek lub specjalnie do tego celu przygotowanych stołach, na blatach których znajdują się odciągi zintegrowane z różnego rodzaju przewodami, a na ich końcach znajduje się urządzenie wytwarzające podciśnienie dla całego układu. Tym samym  całe zanieczyszczenie odprowadzane jest w jedno miejsce, gdzie w sposób kontrolowany, przy pomocy wkładów filtracyjnych, przywracana jest powietrzu jego pierwotna czystość. Firma CleanAir proponuje m.in. właśnie takie rozwiązania. Posiadamy w swojej ofercie urządzenia spełniające oczekiwania klientów nie tylko pod kontem skuteczności, ale również estetyki i wysokiego komfortu pracy ludzi i maszyn.

Jak zostało wspomniane, najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem eliminacji zanieczyszczeń jest odciąganie ich z miejsca powstawania. Niestety coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie precyzyjne dojście do miejsca emisji jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dzieje się tak z różnych powodów. Tam gdzie mamy do czynienie z elementami o dużych, przestrzennych gabarytach, ich skala powoduje, iż niemożliwym staje się podejście nawet długim i skomplikowanym w swojej konstrukcji ramieniem o dużym zasięgu. W takich wypadkach z pomocą przychodzą wyciągi podciśnieniowe w uchwycie, ale te – ze względu na swoją masę i rozmiar – używane są niechętnie.
Racjonalnym i uzasadnionym rozwiązaniem tego problemu staje się zastosowanie wentylacji wyporowej typu push-pull.  W takiej instalacji kluczowe jest ustawienie odbiorników zanieczyszczeń, ale ważniejsze jest umiejscowienie nawiewników (tzw. nawiewników wyporowych).

To właśnie ich zadaniem jest usunięcie pyłu z miejsca emisji i pracy pracownika, zanim jeszcze opadną one na ziemię. System taki w sposób naturalny, zgodny z prawami fizyki  nie dopuszcza do kumulacji pyłów i dymów w miejscu spawania poprzez unoszenie go do góry gdzie jest również w sposób naturalny rozrzedzany i odciągany.
Dzieje się tak poprzez wykorzystanie temperatury spawania, która to jak wiemy powoduje rozgrzanie powietrza, a to z kolei w sposób naturalny unosi się ku górze powodując porywanie zanieczyszczeń, które na odpowiedniej wysokości są zasysane przez część instalacji filtrowentylacyjnej. Ta z kolei odprowadza je do filtrów, gdzie oddzielany jest pył i dym, a czyste powietrze powraca do nawiewników wyporowych.

Należy wspomnieć o korzyści płynącej z zastosowania tego typu rozwiązań w postaci oszczędności ciepła w okresie zimowym.
Jak zaprojektować taką instalację, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania – zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami w naszej Akademii. Zapraszamy również zainteresowanych tego typu rozwiązaniami do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.