CleanAir IMBIBE otwarty

IMBIBE 2000 / 4000, IMBIBE HT

Mobilne urządzenie z separatorem wodnym do filtracji frakcji i pyłów suchych, klejących, tłustych i mokrych. Wyposażone w wysoko-skuteczny binarny system separowania iskier, łączący komorę rozprężną oraz separator wodny (SE-WO). Urządzenie sprawdza się przy procesie spawania elementów zaolejonych, elektrodą (w otulinie), oraz z dużą ilością dodatków antyodpryskowych (tzw. silspawów).

Wersja IMBIBE HT (High Temperature) zaprojektowana specjalnie do pracy z piecami lakierniczymi.

Ergonomia:
 • podłączenie do instalacji odciągowej:
  • CAI 2000 z dwoma ramionami,
  • CAI 4000 z czterema ramionami
 • łatwy dostęp do filtra
 • mobilność (koła Ø125 mm + hamulce)
 • prosty demontaż pojemników na pył
 • łatwe napełnianie i opróżnianie separatora wodnego (zawory)
Filtracja czterostopniowa:
 • separator suchy/wodny
 • filtr metalowy
 • filtr kieszeniowy / Ultrakomp (HT)
 • filtr węglowy
Bezpieczeństwo i higiena pracy:
 • niski poziom natężenia dźwięku
 • filtracja pyłów szlifierskich: 99,9%
 • komora rozprężna – „łapacz iskier”
 • separator iskier (suchy/wodny)
Uwaga!
 • nie stosować do filtracji związków agresywnych chemicznie i wybuchowych
 • maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza: 600C
 • użycie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń