Jak hałas wpływa na wydajność pracy w naszym przedsiębiorstwie?

Natężenie dźwięku w przedsiębiorstwie i na stanowisku pracy ma ogromny wpływ na jakość i wydajność pracy.

Przygotowując wyposażenie np. hali spawalniczej, warto zadać sobie pytania dotyczące natężania dźwięku na stanowiskach pracy.
Jakie natężenie dźwięku jesteśmy w stanie tolerować przez 8 godzin naszej pracy bez ryzyka uszkodzenia słuchu?
Czy znamy określoną granicę maksymalnego, bezpiecznego natężenia dźwięku?

Nie zastanawiamy się nad tym problemem podczas codziennego dnia, a ta granica to już 85 decybeli (dB). Co to oznacza?

Wsłuchując się w głośną muzykę, odgłos klaksonu lub ruch uliczny, znaleźliśmy się w miejscu, gdzie słychać granicę pomiędzy 80, a 90 dB.
W momencie uświadomienia sobie tego zjawiska, zmienia się nasz sposób postrzegania górnej granicy hałasu. Trudno sobie wyobrazić, że np. w hali spawalniczej mogłoby być ciszej niż na ruchliwej ulicy.

Co z tego wynika?
Odpowiadając na to pytanie musimy dotknąć niezwykle ważnego tematu naszego zdrowia. Pamiętajmy, że hałas szkodliwy powoduje znużenie, zmniejszenie czułości narządu wzroku i pogorszenie percepcji dźwięku. Uporczywy i uciążliwy hałas może osłabić naszą koncentrację oraz wyzwolić agresję. Pod jego wpływem wzrasta napięcie nerwowe.
Hałas jest jednym z czynników stresowych, który działa na organizm człowieka poprzez uwalniane w organizmie substancje chemiczne. Jedna z nich to adrenalina (tzw. hormon strachu, „walki i ucieczki”), która uwalnia glukozę z wątroby i umożliwia uwolnienie kwasów tłuszczowych z ich zapasów w tkance tłuszczowej, co może stanowić źródło energii dla pracy mięśni. Ponieważ jednak człowiek nie walczy, ani nie ucieka, glukoza i kwasy tłuszczowe nie ulegają spaleniu w mięśniach. Niespalone metabolity zmieniają się w cholesterol, który odkłada się między innymi na ściankach naczyń krwionośnych. Może to prowadzić do nadciśnienia tętniczego, zawału serca lub udaru mózgu. Lekarze już dawno stwierdzili korelację między zawałami serca, a natężeniem hałasu.
Ponadto hałas zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy. Wszystkie wymienione skutki hałasu wpływają na częstotliwość absencji pracowników, generując dodatkowe koszty, które trzeba uwzględnić w procesie produkcji.

Jak hałas ma się do naszej pracy? Czy zmienia cokolwiek?
Eksperci oceniają, że jeśli hałas zwiększy się od 85dB jedyne o 3 dB, to bezpiecznie możemy pracować już tylko przez 4 godziny. Gdy osiągnie 96 dB – już jedynie 2 godziny.
Należy pamiętać, iż pracodawca ma obowiązek zapewnić ochronę słuchu w miejscu pracy, już w przypadku natężenia hałasu wynoszącego 85 dB. Mając na uwadze powyższe informacje, przy projektowaniu i produkcji naszych urządzeń filtrowentylacyjnych dbamy o to, by natężenie generowanego przez nie dźwięku było jak najniższe. Jest to drugi (po niezawodnej filtracji powietrza), najważniejszy filar, na którym opieramy naszą dbałość o najwyższą jakość naszych produktów.
We wszystkich urządzeniach CleanAir badamy natężenie emitowanego hałasu. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, udało się nam udoskonalić ich konstrukcję, uzyskując niskie parametry generowanego dźwięku. Obecnie w naszej ofercie znajdują się zarówno urządzenia mobilne o maksymalnym wydatku powietrza 1400 m³/h, emitujące jedynie 69 dB(A) z odległości 1 m (CA BASIC), jak i urządzenia stacjonarne o maksymalnym wydatku powietrza 7800 m³/h, emitujące zaledwie 59 dB(A) z odległości 1 m (CA 6000HP).

W zakładach pracy maszyny pracują głośno i często pada argument, że nie ma sensu wyposażać zakład w ciche urządzenia, bo to i tak nic nie da. Jednak faktyczne spotykamy się z sumą hałasów. Jeżeli inne urządzenie zagłusza drugie, nie oznacza to, że szkodliwe jest tylko to drugie. Należy z taką samą konsekwencją podejść do każdego urządzenia, które emituje dźwięki i jeżeli jest to tylko możliwe, należy wybrać cichsze. To się opłaci. Urządzenia CleanAir są tak zaprojektowane, aby poprawić warunki pracy osób narażonych na czynniki szkodliwe, takie jak zapylenie oraz hałas. Praca pozbawiana hałasu jest bardziej wydajna, dlatego gwarantujemy najwyższą jakość filtracji powietrza zapewniającą bezpieczeństwo w pozostałych obszarach – tak bardzo istotnych zarówno z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa, jak i bezpieczeństwa pracownika, który każdego dnia wykonuje ciężką pracę w trudnych warunkach.