Oszczędności na ogrzewaniu przy zastosowaniu filtracji powietrza.

Oszczędności finansowe obliczane są za cały sezon grzewczy tj. za siedem miesięcy przy zastosowaniu filtracji powietrza.

1. Wybierz województwo:

2. Wybierz żądaną temperaturę w hali [st. C]:

3. Cykl pracy:

4. Wybierz wydajność urządzenia filtrującego [m3/h]:

5. Wybierz rodzaj ogrzewania:

Zapotrzebowanie energii: 0 [kWh] za okres grzewczy.
Jednostkowa cena ogrzewania: 0 [PLN/kWh]
Oszczędności: 0 [PLN/rok]