KWO-160

Wentylacyjny kanał odciągowy to element instalacji filtrowentylacyjnego systemu wyciągowego. Przeznaczony jest do odciągu zanieczyszczeń powietrza (drobne frakcje, pyły i gazy), powstających w różnych procesach przemysłowych. Jest to element o przekroju kołowym; długość 3m. Kanał ma wbudowane trzy kratki odciągowe z przepustnicami, od strony podłączenia do sieci instalacyjnej – przepustnicę regulacyjną, a po stronie przeciwnej – zaślepkę.
KWO-160 jest zawieszany na optymalnej wysokości 3-6 m od poziomu posadzki hali. Podłączenie do sieci instalacji wentylacyjnej odbywa się przez trójnik, trójnik siodłowy lub nakładkę siodłową. Przy dokładnym usytuowaniu KWO może być zastosowany przewód elastyczny. Rozmieszczenie KWO oraz odległości między nimi zależą od koncentracji zanieczyszczeń i wielkości strefy ich występowania.