Urządzenie:

CleanAir 8000

Ilość:

2

Miejsce:

woj. Warmińsko-Mazurskie

Rok realizacji:

2015

Hala produkcyjna o wymiarach 61x28 m

Średnia wysokość pomieszczenia: 5,8 m.
Opracowanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wentylacji w strefie spawalniczej 28×28 m.
Zanieczyszczenia powstające przy procesie spawania są odciągane oraz filtrowane przez dwa urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir 8000 (recyrkulacja powietrza).. System wentylacji wyposażony w 24 kanały odciągowe KWO-160 oraz w 8 nawiewników przemysłowych NP2-180. Transport powietrza odbywa się kanałami wentylacyjnymi typu Spiro.