Ramię odciągowe

Ramiona odciągowe

Ramiona odciągowe (rurowe) stosowane są jako elementy stanowiskowych odciągów filtrowentylacyjnych. Wykonane z nierdzewnych rur stalowych o optymalnej średnicy 160 mm. W urządzeniach mobilnych (wersje stojące) ramiona osiągają zasięg do 3 metrów, natomiast w urządzeniach dużych (wersje wiszące) od 4 do 8 metrów – przy zastosowaniu wysięgników. Elementem odbierającym zanieczyszczenia jest ssawka o średnicy końcowej 500 mm.
Zalecany wydatek powietrza: 1000-1200 m³/h.

Opory przepływu (dla zalecanego wydatku powietrza):

  • w pozycji wyprostowanej – 600 Pa,
  • w pozycji łamanej – 800 Pa.
Dane techniczne: