Stanowiskowe urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir

Urządzenia filtrowentylacyjne stosowane są w przemyśle metalurgicznym, głównie przy spawaniu i szlifowaniu oraz w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, przy przesypywaniu materiałów sypkich oraz przy obróbce tworzyw sztucznych. Przeznaczone są do odciągania zapylonego powietrza i jego oczyszczania z pyłów suchych, nieklejących, nieagresywnych chemicznie i niewybuchowych.

  • Jednostanowiskowe, mobilne urządzenie filtrowentylacyjne CleanAir 1000, N=1,1kW, V=1.000m3/h, w wykonaniu wewnętrznym. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system oczyszczania wkładu filtracyjnego,
  • Dwustanowiskowe, mobilne urządzenie filtrowentylacyjne CleanAir 2000, N=2,2kW, V=2.000m3/h, w wykonaniu wewnętrznym. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system oczyszczania wkładu filtracyjnego,
  • Jednostanowiskowe, mobilne urządzenie filtrowentylacyjne CleanAir Basic, N=0,55Kw, V=900m3/h, w wykonaniu wewnętrznym. Urządzenie w standardzie jest wyposażone w wysoko wydajne układy pojemnościowe zapewniające komfortową pracę i niskie koszty eksploatacji.

Urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir 1000 i CleanAir 2000 przystosowane są do pracy ciągłej, natomiast CleanAir Basic przeznaczony jest do prac warsztatowych, gdzie nie wymagana jest praca ciągła.
Zastosowanie tych urządzeń w wersji mobilnej nie wymaga uzyskania zgody do ich użytkowania wydawanego przez Nadzór Budowlany właściwego Urzędu.

  • Przejezdne urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir charakteryzują się:
    wysoką skutecznością filtracji,
  • niskim poziomem hałasu,
  • oszczędnością energii tj. wysokimi parametrami przepływowymi uzyskiwanymi z jednostki mocy,
  • nowoczesnym design’em,
  • zwartą obudową (brak elementów wystających poza obrys obudowy)

Filtry CleanAir 1000 i 2000 są wyposażone w wewnętrzne komory rozprężne oraz reduktory ciśnienia z manometrami i odstojnikami wody.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą urządzeń mobilnych: www.cleanairfactory.pl/category/urzadzenia/urzadzenia-mobilne